TOP-1.5.1-20-2021-00028

Projekt címe: Települési projektszintű dokumentumok készítése

Projekt azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2021-00028

Kedvezményezett: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                                             

Támogatás összege: 88 621 500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt zárása: 2022.09.30.

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése kiemelt jelentőséggel bír Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései számára.

Az előkészítési feladatok gyorsítása és azok magasabb színvonalú megvalósítása érdekében az ENEREA Nonprofit Kft. projektjében vállaltak megvalósításával hozzájárul a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai és projektszintű előkészítési tevékenységeinek megvalósításához, tehát olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdéséhez, illetve elvégzéséhez, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program keretében.

A Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek - B) Projektszintű előkészítés - 7) pont szerinti tevékenység megvalósítása tervezett - Műszaki dokumentáció készítése, beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal), rövid műszaki leírás, szükség esetén engedélyezési és kiviteli tervek, indokolt esetben kerékpáros nyomvonalterv, változási vázrajz).

A projekt eredményeként 1 db műszaki dokumentációból álló csomag jön létre, amely a magas- és/vagy mélyépítési tevékenységre irányul és az érintett települési önkormányzat/önkormányzatok kérésére térítésmentesen, felhasználói joggal együtt átadásra kerül, amennyiben az a 2021-27-es tervezési időszak területi operatív program keretében megjelent felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásához szükséges. Ez az elvárás az érintett és releváns települési önkormányzatokkal aláírásra kerülő együttműködési szándéknyilatkozatban is rögzítésre kerül. A releváns, egy adott települést érintő dokumentum benyújtását tartalmazó mérföldkőhöz a szakmai beszámoló mellékleteként benyújtásra kerül jelen Felhívás 4.1. pontjában meghatározott, az érintett települési önkormányzat által aláírt együttműködési szándéknyilatkozat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül jelentős területi eltérések figyelhetők meg. Ezért az egyes térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség, amelyek a térségi épített környezet révén hozzájárulnak e különbségek csökkentéséhez. A helyi közszolgáltatások és infrastruktúrájuk fejlesztése, bővítése, beleértve a családbarát és akadálymentes hozzáférhetőségük biztosítását, az életminőség javításához, a megelőzéshez szükséges. A vidéki térségekben a közszolgáltatások elérhetősége, infrastrukturális ellátottsága további fejlesztést igényel. A helyi közszolgáltatások, kiemelten az egészségügyi és szociális közszolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi fejlesztése, kapacitásainak megerősítése ezekben a térségekben kiemelten fontos. Sok településen nem megfelelők a helyi infrastrukturális feltételek az egészségügyi alapszolgáltatásokban, ezért minőségi javításuk szükséges. Az akadálymentesítés és családbarát funkciók számos intézményben még hiányzik. A lakosság életkörülményeinek javításához a leromlott város- és településrészek lakókörnyezetének megújítása is szükséges, mint az infrastruktúrát érintő jó gyakorlatok továbbterjesztése, az előző tervezési időszakban megindult fejlesztések folytatása. A tervezett projekt közbeszerzési eljárásra nem kötelezett, így az ENEREA Nonprofit Kft. a projektben szereplő 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek-B) Projektszintű előkészítés-7) Műszaki dokumentáció készítése és a 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 1) Nyilvánosság biztosítása szerinti tevékenységre beszerzési eljárást fog lefolytatni. A Felhívás szerinti és a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátását az ENEREA Nonprofit Kft. saját teljesítésben látja el projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításaként: munkabér és a foglalkoztatást terhelő adók, járulékok a 200 millió Ft hazai forrásból elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban meghatározott átalány alkalmazása elszámolásával.  A projekt megvalósítása több mérföldkőben tervezett, melyek igazodnak a Felhívás elvárásaihoz, mely szerint minimum 6 havonta betervezett mérföldkövekkel szükséges az előrehaladást jelenteni. A tárgyi projekt a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdődött meg. A projekt végrehajtására tervezett időszak: 2021.03.01-2022.09.30. Tehát, a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje 2022.09.30. és a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap. Az ENEREA Nonprofit Kft. támogatási kérelme költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és költségelszámolási módoknak. A projekt elszámolható költségei között csak azon költségek szerepelnek, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek és a projekt összes költségét képezik. A projekt nem tartalmaz nem elszámolható költséget.