Pályázatok

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. tevékenységei

 Működési területünk elsősorban az Észak-alföldi régióra terjed ki, azonban egyéb térségekből is érkeznek hozzánk megkeresések. Partnerséget építettünk ki a régió önkormányzataival, civil szervezeteivel.

 Tevékenységünk az energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, a klímavédelem, és az energiapolitika területei mellett egyéb hazai és Európai Uniós pályázatok írására és bonyolításra is kiterjed.

Cégünk vállalja az Európai Uniós források támogatásával megvalósuló hazai és nemzetközi projektek előkészítését, illetve a megvalósítás folyamán projektmenedzseri feladatainak ellátását. Biztosítjuk a projektgenerálási és pályázati tanácsadást, valamint nemzetközi, interregionális, valamint határon árnyúló együttműködési programok keretében megvalósuló projektek menedzseri feladatainak ellátását.

Társaságunk vállalja hazai forrásokból megvalósuló projektek előkészítését, megvalósíthatósági tanulmány és beruházási program elkészítését illetve a megvalósítás folyamán projektmenedzseri feladatok ellátását is.

Szerveztünk az alább felsorolt nemzetközi és hazai projektek írásában és bonyolításában rendelkezik referenciával.

 

Nemzetközi projektjeink

Interreg Europe DeCarb

 A DeCarb projekt 9 országot, azaz partnert hozz össze, abból a célból, hogy tapasztalatokat cseréljenek és átadják egymásnak az ismereteket arról, hogyan lehet áttérni a szén-dioxid intenzív korszakról a tiszta energia jövőjére. Ezért támogatja a régiókat a fenntartható fejlődés, a gazdasági és társadalmi stabilitás biztosításában, valamint a jövőbeni energiaszerkezetben betöltött szerepének biztosításában. 

 

 

 HUSKROUA/1702

 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2014-2020 második pályázati felhívása

 A felhívás során olyan pályázatok benyújtására volt lehetőség, amely tartalmazhat infrastrukturális elemeket és / vagy szoft tevékenységeket, valamint megfelel a Programban meghatározott feltételeknek.

 

  

Hazai projektjeink

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

(A felsorolás nem teljeskörű)

Vidékfejlesztési Program (VP)

(A felsorolás nem teljeskörű)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

(A felsorolás nem teljeskörű)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

(A felsorolás nem teljeskörű)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

(A felsorolás nem teljeskörű)

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP)

(A felsorolás nem teljeskörű)

Magyar Falu Program (MFP)

(A felsorolás nem teljeskörű)

GINOP Plusz (GINOP+)

(A felsorolás nem teljeskörű)