GINOP-3.3.3-17-2017-00038

A PROJEKT ISMERTETÉSE

„A digitális alapkompetencia fejlesztése a nyírbátori járás kistelepülésein”

 A magyar lakosságnak még mindig jelentős hányada soha nem próbálta ki az internetet, így nincs személyes tapasztalata annak előnyeiről. A digitális eszközök használatából kimaradó társadalmi rétegek már jelenleg is komoly lemaradásban vannak. Jelen projekt elősegíteni hivatott a digitális készségekkel nem rendelkezők digitális világ iránti nyitottságát, motivációját. Célja, hogy az egyéneket nyitottá tegye a digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal való megismerkedésre, és ösztönözze őket, hogy lépéseket tegyenek a digitális kompetenciáik fejlesztése érdekében.

 A fő célcsoport a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Nyírbátori Járás 20 településén élő, minimum a 45. életévét betöltő, munkanélküli férfiak és nők egyaránt. Azon személyek, akiknek céljuk eredményesen és hosszútávon bekapcsolódni a munka világába, megfelelni a gazdasági és technológiai fejlődés kihívásainak, és mindezek érdekében aktívan részt vesznek a képzéseinken.

 A járás települései: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem.

 Ezeken a településeken a KSH 2015-ös adatai szerint 3221 munkanélküli él, melyek közül 875 fő 46 év feletti. Az álláskeresők legtöbbje általános iskolai végzettségű-, vagy fizikai végzettségű nyilvántartott álláskereső. Jelentős a szakmunkás végzettségűek, illetve a még 8 általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők száma.

A lakosság legnagyobb hányada rendelkezik internet előfizetéssel, van mobiltelefonja, de legtöbbjük nehezen boldogul a digitális világban. Programsorozatunkat a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, illetve a helyi önkormányzatok közreműködésével kívánjuk megvalósítani, mely összesen hat alkalomból tevődik össze, melyeken egyidejűleg négy helyszínen körforgásszerűen vehetnek részt programjainkon az érdeklődők.

 

PÁLYÁZATI ADATOK

Pályázati azonosító: GINOP-3.3.3-17-2017-00038 projekt
Támogatás összege: 19 800 000 Ft

Kedvezményezett: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

Pályázat időtartama: 2018.04.01-2019.03.31