Üzenet
  • Failed loading XML...

Pályázataink

 

GINOP-3.3.3-17-2017-00038

A digitális alapkompetencia fejlesztése a nyírbátori járás kistelepülésein

A PROJEKT ISMERTETÉSE

Kedvezményezett neve: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: A digitális alapkompetencia fejlesztése a nyírbátori járás kistelepülésein

Támogatás összege:19 800 000 Ft

Támogatás mértéke: 90 %

Pályázat időtartama: 2018.04.01-2019.03.31. 

Pályázati azonosító: GINOP-3.3.3-17-2017-00038 

A magyar lakosságnak még mindig jelentős hányada soha nem próbálta ki az internetet, így nincs személyes tapasztalata annak előnyeiről. A digitális eszközök használatából kimaradó társadalmi rétegek már jelenleg is komoly lemaradásban vannak. Jelen projekt elősegíteni hivatott a digitális készségekkel nem rendelkezők digitális világ iránti nyitottságát, motivációját. Célja, hogy az egyéneket nyitottá tegye a digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal való megismerkedésre, és ösztönözze őket, hogy lépéseket tegyenek a digitális kompetenciáik fejlesztése érdekében.

A fő célcsoport a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Nyírbátori Járás kistelepülésein élő munkanélküli nők és férfiak. Azon személyek, akiknek céljuk eredményesen és hosszútávon bekapcsolódni a munka világába, megfelelni a gazdasági és technológiai fejlődés kihívásainak, és mindezek érdekében aktívan részt vesznek a képzéseinken.

Ezeken a településeken a KSH 2015-ös adatai szerint 3221 munkanélküli élt. Az álláskeresők legtöbbje általános iskolai végzettségű-, vagy fizikai végzettségű nyilvántartott álláskereső. Jelentős a szakmunkás végzettségűek, illetve a még 8 általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők száma.

A lakosság legnagyobb hányada rendelkezik internet előfizetéssel, van mobiltelefonja, de legtöbbjük nehezen boldogul a digitális világban. Programsorozatunkat a helyi önkormányzatok közreműködésével valósítottuk meg, több helyszínen körforgásszerűen vehettek részt programjainkon az érdeklődők.

A projekt tartalmának bemutatása

Projektünk megvalósításával hozzájárultunk ahhoz, hogy a digitális világból kimaradó állampolgárok nyitottá váljanak a digitális eszközök és szolgáltatások megismerésére. Igyekeztünk tudatosítani bennük, hogy milyen előnyökkel jár az életükben az internet használata.

A nyírbátori kistérség öt településén tartottuk meg a foglalkozásokat (Encsencs, Máriapócs, Nyírbéltek, Nyírgyulaj, Piricse) 2018. októbertől 2019. márciusig. Összesen 25 alkalommal oktatás-, míg 78 alkalommal klubfoglalkozás került megtartásra.

A résztvevők számottevő része munkanélküli, illetve alacsony iskolai végzettségű vagy képesítés nélküli volt. Ennek megfelelően állítottuk össze az oktatás, valamint a klubfoglalkozások témáit (Digitális Jólét Program, Digitális Szolgáltatások, Digitális Kommunikáció, Digitális Munkakeresés támogatása, Digitális Pályázatok, Digitális Szabadidő Eltöltése).

A Digitális Szolgáltatások elnevezésű előadás során olyan szolgáltatásokról esett szó, amelyek a személyes jelenlét szükségességét váltják ki, s ez által költségmegtakarítást jelenthetnek (pl. kormányzati portál, ügyfélkapu, e-szolgáltatások, netbank, stb.)

Digitális kommunikáció keretén belül főleg a távol élő családtagokkal való kapcsolattartás lehetőségei kerültek előtérbe. Hogyan tudnak elküldeni egy e-mail-t, hogyan tudnak videó, valamint hanghívást (Skype) elindítani. A közösségi hálózatok (Facebook, Twitter) használatának előnyeire és hátrányaira is felhívta a figyelmet.

A munkakeresés támogatása érdekében tartott prezentációk alkalmával a digitális álláshirdetések feladásával, illetve keresésével ismerkedhettek meg a résztvevők. Elsajátíthatták a digitális önéletrajzok elkészítésének módját, azoknak feltöltését az álláshirdető cégek megfelelő oldalaira.

Digitális szabadidő eltöltésén belül szó esett a digitális zene vagy videó lejátszásáról (Youtube), a digitális tévéműsorokról (Port.hu), a digitális vásárlásokról, melyek a kedvezményes vásárlási és megtakarítási lehetőségeket taglalta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGI105587

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

A PROJEKT ISMERTETÉSE

Kedvezményezett neve: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt rövid címe: DeCarb

Támogatás összege: 17 048,90 Euro

Támogatás mértéke: 95 %

Pályázat időtartama: 2018.06.01-2021.05.31. 

Pályázati azonosító: PGI105587 

A DeCarb projekt célja támogatni a tudásátadást azon a téren, hogy a hatóságok hogyan használhatják ki a „tisztább szén”, valamint a szén-dioxid-megkötési és –tárolási technológiákat, amelyek kezelik a partnerek területén fennmaradó széntüzelésű erőművek CO2 lábnyomát. A projektben a partnerek a szénátmenet több aspektusát vizsgálják (energiamix alakulása, megújuló energia potenciál, szénerőművek, szénbányák alternatíváinak lehetőségei, ezen a területen működő jó gyakorlatok stb.) és annak eredményei alapján igyekeznek megfogalmazni olyan javaslatokat, amelyek a szénkivezetéssel kapcsolatosan jobb/hatékonyabb eredményre vezethetnek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkatapasztalat szerzés energetika területén

Az ENEREA Nonprofit Kft. 2014-ben támogatást nyert 1 fő pályakezdő foglalkoztatására a "Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régióban" című pályázati kiírás keretében.

A projekt adatai:
Kedvezményezett neve: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.
A projekt címe: Munkatapasztalat szerzés energetika területén
A támogatás összege: 2 202 375 Ft
A támogatás mértéke: 94%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. június 30.
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0145

A projekt "C" típusú táblája Itt tekinthető meg >>

 

Hírek

Ön itt van: Pályázataink