Üzenet
  • Failed loading XML...

DeCarb Hírlevél Vol. 4 - 2020.Május

DeCarb
4.Hírlevél  - 2020.Május

A DECARB PROJEKTRŐL

 

Az EU 2030-as éghajlati és energetikai keretrendszere három főcélt határoz meg a 2030-as évre: az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 40% -os csökkentését (az 1990-es szinthez képest);  az energiatermelés  minimum 27% -a megújuló energiaforrásból származzon és legkevesebb 27% -os javulás elérése az energiahatékonyság területén. Az EU szénágazata megközelítőleg 240 000 ember számára biztosít munkahelyet.

A DeCarb célja Összekötni és növelni a tiszta energia felhasználását a munkahelyteremtéssel a szén-intenzív EU-ban.

A HARMADIK FÉLÉV FONTOSABB ESEMÉNYEI
A DeCarb projekt az 1. szakasz felénél jár. Minden partner aktívan dolgozik és tapasztalatot cserél egymással.   Azon volt a hangsúly a harmadik félévben, hogy közelebb hozza az érdekelt felekkel ( stakeholders ) folytatott közös munkát és lezárják az  A 1.1, A1.2, A1.3, és A1.4. pontban meghatárott teendőket.  Az ezzel kapcsolatos jelentések elkészültek és a terjesztésük megkezdődött mind az érdekelt felek, mind az egyéb kulcsfontosságúszereplők között.

 A harmadik félévben a DeCarb Konzorcium egy tanulmányutat szervezett a talaj helyreállításával kapcsolatban (WP3.2).  A látogatásra 2019 novemberében, Cottbusban (Brandenburg, Németország) került sor.

 A fogadó szervezet - a Brandenburgi Energiaügyi és Gazdasági Minisztérium- kidolgozta és hozzáférhetővétette a partnerek számára a bányászati régiók talaj minőségének javításáról szólótanulmányát.

 Németország széleskörűtapasztalattal reldelkezik a talaj megújításával kapcsolatos területen - így minden közreműködőnek alkalma van profitálni különbözőlehetőségek  és a szaktudás cseréjéből. A látogatás során megszerzett ismereteket később átadták az érdekelt felek szervezeteinek. A tanulmányút részeként a DeCarb partnerek egy irányítóbizottsági ülést is tartottak a projekt eredményeiről.

 Végül, de nem utolsó sorban a 3. félév folyamán a KSSENA(szlovén) projektpartner kidolgozta és bemutatta a társadalmi párbeszéd alapján megszervezésre kerülőesemények lefolytatásának a módszertanát.

SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS SZTARA ZAGORÁN

 

 A politikai szakértők és társaik gyűltek össze február 26-án és 27-én a bulgáriai Sztara Zagorán,  hogy megvitassák a „Sztara Zagora-i lignit kitermelési terület jövője" névre keresztelt topikot a gazdasági diverzifikáció és az energiatermelés környezeti lábnyomának csökkentése révén.  Különböző szakemberek prezentáltak, akik a szén erőművektől, a bányászati társaságoktól, a helyi és regionális önkormányzatoktól, az egyesületektől, a kereskedelmi kamarától valamint az üzleti és kutatási szervezetektől érkeztek.  A szakértők az értékelés során a következőpolitikai kihívásokkal foglalkoztak és konkrét javaslatokat is tettek, melyek az alábbi területeket érintik: a) társadalmi-gazdasági diverzifikáció, b) a tiszta energiatermelés technológiai megoldásai és c) finanszírozási lehetőségek.

TANULMÁNYÚT BULGÁRIA ENERGIA KÖZPONTJÁHOZ

 

 Az EC Energia Főigazgatóságának és az EC bolgár képviseletének a delegációja két napos látogatást tett az országban, ahol lehetősége volt találkozni a különbözőenergiaágazati szervezetek képviselőivel, munkáltatókkal, civil, környezetvédelmi és szakszervezeti egyesületekkel, polgármesterekkel és a helyi közösségek küldötteivel.

 A cél az volt, hogy meghatározzák, Brüsszel miként fogja támogatni a teljes klíma semlegesség 2050-ig történőmegvalósításának terveit.Ez a célkitűzés további korlátozásokat igényel, ami érinti az üvegházhatásúgázok kibocsátásátés a széntüzelésű erőművekbezárását, amelyek jelenleg a Bulgáriában felhasznált villamos energia több mint 40% -át termelik.

 A szakértők találkoztak a Sztara Zagora Regionális Gazdasági Fejlesztési Ügynökséggel, hogy megismerjék a DeCarb projektjét és annak eredményeit. Megvitatták továbbá, mennyire elengedhetetlen a DeCarb projekt a régió számára és a szénmentesítés nagy kihívásait.

Fotók: Ivan Donchev, Greenpeace                                                                                                         

A ROMÁNIAI ENERGIA STRATÉGIA 2030-IG

 

A román energiastratégia jövőképe a fenntartható energia termelés növelése.

Románia fejlesztési folyamatának része az energiaágazat korszerűsítése, ahol a haladás az új készségek elsajátítását  jelenti. Az energiatermelés, a szállítás és az erőforrás-elosztás, az energiahatékonyság megtartása mellett a belföldi fogyasztás növekedését is szem előtt tartja.A nemzeti energiarendszer tehát biztonságosabb és stabilabb lesz.

WEBSZEMINÁRIUM: AZ IPARÁG DIGITALIZÁLÁSA A TÁRSADALMI TÁVOLSÁGTARTÁS KORÁBAN

 

 Május 5-én az Energynomics és az AHK Románia webszemináriumot szervezett arról, hogy az iparág hogyan adaptálja tevékenységeit a digitalizációs területen. Az automatizált és digitális megoldások lehetővéteszik a társadalom szinkronizációját és működőképességének megőrzését anélkül, hogy veszélybe sodorják az egyének egészségi állapotát. Amellett tiszteletben tartják a hatóságok által a veszélyhelyzet idejére meghozott eltérőintézkedéseket,  melyek a kapcsolattartásra és a távolságtartásra vonatkoznak.

A megtartott bemutatón az előadók élő  közvetítés keretén belül válaszoltak a ülés során feltett kérdésekre.

HARMADIK STAKEHOLDER TALÁLKOZÓ COTTBUSZBAN

A Brandenburg tartomány Állami, Gazdasági, Munkaügyi és Energiaügyi Minisztériuma 2020. február 11-én tartotta meg a harmadik, soron következő Stakeholder találkozót Cottbus-ban. A hangsúly kezdetben a DeCarb projektben közreműködők brandenburgi tanulmányútjának értékelésére összpontosult, amelyet 2019. november elején rendeztek meg.

 A regionális érdekelt felek ( Stakeholders ) aktívan részt vettek a renaturáció és a bányászat utáni táj témáinak konzultációján. Ahol az új tapasztalatok cseréje a legfontosabb a projektek elindításakor.

 Továbbá a jelenlévők megbeszélték a szerkezetváltás fejlődését Lusatia-ban, a régiófinanszírozási lehetőségeit, a regionális energiakoncepcióaktualizálását és végrehajtását, a megújuló energiával kapcsolatos új projektötleteket és koncepciókat, valamint az innovatív tárolási technológiákat.

 Végül az érdekelt felek kihangsúlyozták a megszerzett tudás kölcsönös cseréjének az előnyeit.

AZ AALBORG UTILITY ENERGIAVÁLLALATNAK SZÁMOS  ÜZEMANYAG MENTES PROJECT VAN A TARSOLYÁBAN

Az Aalborg önkormányzat közműszolgáltatójának, az Aalborg Utility-nek rendkívül sok, folyamatban lévő projektje van az alacsony szén-dioxid-kibocsátásúgazdaságra való áttéréssel kapcsolatban.   Az egyik ilyen, amelyre nagy figyelmet fordítanak és a jövőben is folytatni fogják - legalább a következőnyolc évben - a szén fokozatos megszüntetése a Nordjyllandsværket hő- és villamosenergia-erőműben.  Manapság a szén alapú energia fedezi a  távolsági hőellátás 50% -át, de ezt 2028-ig fokozatosan meg kell szüntetni.Tehát mind a szén fokozatos kivonása, mind a Nordjyllandsværket meglévőblokkjainak bontása már folyamatban van.

 Amikor a nagy szén-hegyek eltűnnek és a szénfeldolgozó erőműblokkjai többé már nem termelnek energiát, a területet hasznosítani fogják az Aalborg Utility  elképzelése szerint a jövőbeni energia-mix előállításához. Ez magába foglalja a geotermikus létesítmények és a hőszivattyúk felépítését, de a nemzeti energia tesztközpont felállítását is.  

 Egy része a jövőenergia előállítási tervnek a hőenergia tárolását és a geothermikus energia felhasználást is tartalmazza. Ha minden jól megy, két, egyenként 500 000 köbméter víz befogadására alkalmas “hő-aknát” kell létrehozni.

 A “hő-aknák” telepítése mellett az Aalborg Utility geothermál energiával kapcsolatos tervei is jól haladnak.  A geothermikus létesítmény kb. a teljes kapacitásának a  tizedét, azaz 10 MW energiát termel jelenleg. A teljes erőforrás kiaknázására, ami kb. 100 MW -  pályázatot írtak ki 2019 nyár végén.

Fotók: Nordjyllandsværket by Michael Koch.

A SOSTANJI HŐERŐMŰ A HASZNOSÍTOTT HULLADÉK ELÉGETÉSÉRE KÉSZÜL

A Šoštanji hőerőmű, amely Szlovéniában a teljes villamos energia kb. egyharmadát termeli, a hasznosított hulladék együttégetési projektjére készül. A projekt neve SO-EN: Co-incineration for Energy,  amely az üvegházhatást okozógázok kibocsátásának csökkentése terén tett előrelépés. Összhangban áll az EU szén-dioxid-mentes társadalomra irányulóés a hőerőművállalatvezetésének a stratégiájával egyaránt, mely a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonását irányozza elő. 

 A CO-hulladékégetés a szilárd hulladékanyagból kinyert tüzelőanyagokon alapul, melynek közismert rövidítése SRF. Az SRF szilárd alternatív tüzelőanyag, amelyet előre válogatott és visszanyert hulladékanyagokból állítanak elő, és amelyet hulladékégetővagy hulladék-együttégetőerőművekben használnak energia előállítására. Az SRF tüzelőanyagot kizárólag a veszélytelen hulladékokból állítják elő, amelyek egyébként sok év alatt bomlanának csak el, így a felhasználása önellátásra törekszik a hulladék nélküli gazdaság felé vezetőúton.  A Šoštanji Hőerőműben évente akár 160 000 tonna SRF együttégetése is lehetséges, ami 215 000 tonna fosszilis tüzelőanyagnak felel meg, miközben a szén-dioxid-kibocsátást 156 000 tonnával csökkenti. Szlovénia még nem oldotta meg stratégiailag a visszanyert hulladékok hőkezelésének kérdését, ettől függetlenül a Šoštanji hőerőműa legmegfelelőbb az alternatív  SRF tüzelőanyagból kinyert energia felhasználására.

FIATAL HALLGATÓK VETTEK RÉSZT AZ ENERGIA VÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEN BADAJOZBAN

A Méridai Albarregas Intézet hallgatói március 10-én utaztak Badajozba, hogy megismerjék a különféle közintézmények miként termelnek megújuló energiát saját fogyasztásra.

 Az AGENEXbeszéde a létesítmények kezelésére és megfigyelésére, valamint az általuk a közigazgatás épületeiben előállított energiamegtakarításra összpontosított. Ezenkívül a DeCarb tematikus tanulmányait tapasztalatcsereként mutatták be a régiók között a fenntarthatóenergiaátmenetet támogatóinnovatív rendelkezések kidolgozása érdekében.

 Egyéb Interreg EU-projekteket, amelyekben az AGENEX részt vesz (RESINDUSTRY- A megújuló energiák integrálása az ipari szektorban, és az ENERSELVES- Épületek energiafogyasztásának a szakpolitikai eszközeit) szintén bemutatták.

Fotó: AGENEX

STAKEHOLDERS TALÁLKOZÓ  MÉRIDÁN A KORREKT ÁTMENETÉRT

Február 13-án a DeCarb érdekelt felek (Stakeholders) találkozójára került sor a spanyolországi Extremadurán.

Az eseményt a régió fővárosában, Mérida-ban tartották  
20 főrészvételével (ahol négy terület különbözőszereplői képviseltették magukat: magánszektor, állami szektor, tudományos élet és civil társadalmi szervezetek).

A megújuló energiaforrások különféle termelési ágazatokba történőintegrációjának fellendítésére szolgálópénzügyi eszközökről szólókét vitaindítóbeszéd után a résztvevők tanácskozást tartottak a jövőbeli felhívásokra vonatkozó, az energiaátmenetel különbözőpolitikai eszközeinek fejlesztéséről is.

Fotó: AGENEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEREK

 

Stara Zagora Regional Economic Development Agency(BG)

Lodzkie Region(PL)

Eszak-Alfold Regional Energy Agency Nonprofit Ltd.(HU)

South-WestOltenia Regional Development Agency(RO)

Ministry for Economic Affairs and Energy, State of Brandenburg(DE)

House of Energy(DK)

Regional Association of Local Governments of Western Macedonia(GR)

 

Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region(SI)

Extremadura Energy Agency(ES)

 

  follow us

 

https://www.facebook.com/DeCarb.Project/

 

https://twitter.com/DecarbProject

 

RÓLUNK

DeCarb is co-funded by INTERREG Europe / European Regional Development Fund (ERDF)

 

Contact us

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web:https://www.interregeurope.eu/decarb/

 

 

  

 

 

 

 

 

Hírek