DeCARB- A SZÉN-INTENZÍV RÉGIÓK TISZTA ENERGIA ÁTALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

 

Az EU gazdaságainak alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia megváltozása mélyreható gazdasági és társadalmi hatást fog gyakorolni a szénértékláncokban széles körben érintett régiókra.

Bármennyire is elfogadott, hogy az átmenetnek tisztességesnek kell lennie, az Európai Bizottság "Tiszta energia minden európai polgár számára" csomagot hozott létre a tiszta energia arányainak gyorsabb növekedésére.

E célból a DeCarb támogatni fogja a hatóságokat az erőfeszítések kezdeményezésére, az erők összekapcsolására és a tapasztalatok cseréjére úgy, hogy:

a) azonosítani tudjanak olyan növekedési stratégiákat, melyek enyhítik a szénmetesítés hatását,

b) az EU alapokból és finanszírozási eszközökből származó támogatást a legoptimálisabban használják föl,

c) a szemben álló érdekek nyilvános párbeszédét előmozdítsák.

CÉLOK

A DeCarb 9 partnert (9 országot) fog össze, hogy a szén-intenzív korszakról a tiszta energia jövője felé történő átmenet tapasztalatait és az e témában szerzett tudást megosszák.

Támogatni fogja a régiókat a fenntartható fejlődés, a gazdasági és társadalmi stabilitás, valamint a 2030-as energiamix kialakításában betöltött szerep biztosításában.

VÁRHATÓ HATÁS

- A közigazgatás 200 alkalmazottjának nagyobb kapacitása, hogy hatékonyan támogassa az új növekedési pályákat és az energiabiztonságot

- A megújuló energiaforrásokra, a munkaerő újrahasznosítására és a földhasználat utáni bányászatra megnyitott ~19 millió euró

- Az energiaszektor, a munkaerő és az állampolgárok körében fokozott tudatosság és konszenzus kialakítása a tiszta energiaátalakításra irányuló intézkedések támogatása érdekében (több mint 1000 magánszemély).

FŐBB EREDMÉYNEK & KEDVEZMÉNYEZETTEK

- 9 cselekvési terv a megcélzott politikai eszközök javítása érdekében, az irányító hatóságok és a kedvezményezettek számára

- 2 interregionális workshop és 3 helyszíni látogatás, a partnerek és érdekelt felek közötti kapacitásépítés előmozdítása érdekében

- 4 közös tematikus tanulmány és a területi igényekre és a szénmentesítésre vonatkozó jelentések elemzése

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS NÉHÁNY ADATA

- A projekt megvalósítás időszaka: 2018.06.30 – 2021.06.30 + 2 év

- Támogatás összege - projekt méret: 1 807 739 Euró

                                      ENEREA Kft.: 173 489 Euró

- Fő kedvezményezett: Stara Zagora Regional Economic Development Agency,

- Partnerek száma 9 db