message
  • Failed loading XML...

KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok

Támogatást igénylők köre

Települési önkormányzatok

b) Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önállóan gazdálkodás esetén maguk az intézmények)

c) Civil szervezetek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult önállóan vagy konzorciumvezetőként.

Emellett konzorciumi tagként további egy konzorciumban részt vehet.

Konzorciumi partnerkizárólag olyan szervezet lehet, amely megfelel a támogatást igénylők körében szereplő szervezeteknek.

A konzorciumba maximum 2 partner vonható be.

Támogatható tevékenységek bemutatása

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

I. Projektelőkészítés

·         Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése

·         közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása

II. Projektmegvalósítás

III. Horizontális tevékenységek

·         projektmenedzsment

·         projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

·         esélyegyenlőség biztosítása

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan a II. Projektmegvalósítási tevékenység részeként:

a) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása

A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással összefüggő témát többféle megközelítésben tálaló, különböző célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus megvalósítását értjük. A programok kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható bevonása.

b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más rendezvény keretében, az energiatudatosságot népszerűsítő megjelenést (pl. saját stand önálló programokkal) értünk.

c) települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára

A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek (polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák stb.) döntéshozói és munkavállalói energiatudatos szemléletének formálását, terjesztését szolgálhatja.

d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

A tevékenység során kisléptékű, intézményi, iskolai, települési vagy térségi versenyek, vetélkedők támogathatók.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak a II. Projektmegvalósítási tevékenység részeként:

e) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása

A szakkörök témája célzottan csak energiatudatossággal kapcsolatos (energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiafelhasználás) lehet. Alapcél a problémák és megoldások felismertetése és a mindennapi élet során hasznosítható jó gyakorlatok megismertetése, tapasztalatcsere, egyéni megoldások, saját ötletek megismertetése.

f) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

A tevékenység során a kötelezően választott (a, b) tevékenységhez kapcsolódó médiakampányok támogathatók (tv, rádió megjelenés, óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek, stb.).

g) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása

Az 1.1 pontban meghatározott célokhoz egyértelműen kapcsolódó gyártók, gyártási folyamatok, termelők, mintaértékű felhasználók és egyéb helyszínek meglátogatása, megismertetése támogatható. Kizárólag a kedvezményezett település(ek) döntéshozói és intézményei munkavállalói, valamint a közoktatásban résztvevők számára történő, belföldi tanulmányút megszervezése és lebonyolítása támogatható.

h) a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése

Kedvezményezett köteles az aloldalon a projekttel kapcsolatos információkat közzétenni, a projekt időtartama alatt folyamatosan frissíteni, illetve a projekt keretében készült tanulmányokat, összefoglalókat hozzáférhetővé tenni. A honlap és annak tartalmának elérését a fenntartási idő végéig biztosítani kell.

i) térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára

j) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

A bemutatóhely kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának célzottan az energiatudatossághoz (energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiafelhasználás) kell kapcsolódnia.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5, maximum 20 millió Ft lehet.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 3-tól 2018. október 3-ig folyamatosan lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

 

További részletekért kattintson ide.

Eseménynaptár

Előző hónap Február 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

A fenntartható fejlődés problémái képekben

Hírek

MOD_BREADCRUMBS_HEREPályázatokPályázati lehetőségekKEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok