message
  • Failed loading XML...

"Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja

A Nemzetgazdasági Minisztérium mint Támogató, az elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

Jelen támogatás általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.

2. A pályázati konstrukció forrása

A támogatás nyújtása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (a továbbiakban: GZR) fejezeti kezelésű előirányzat terhére történik. A pályázat rendelkezésre álló támogatási keret összege: 1.250.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint. A pályázat a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. december 31. napjáig tart.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Támogatás igénybevételére jogosultak a magyarországi székhellyel rendelkező helyi önkormányzatok: települési, megyei, budapesti kerületi önkormányzatok és Budapest Főváros Önkormányzata.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos feltételeket és kizáró okokat a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a felhívásnak.

4. Támogatható tevékenységek köre

A támogatás közcélú, diszkrimináció-mentesen és bármikor elérhető elektromos töltőállomások telepítésére igényelhető, vállalva azok 5 évig történő üzemeltetését. Az üzemeltetést a Pályázónak vagy az útmutatóban részletezett feltételeknek megfelelően a Pályázóval szerződött félnek köteles biztosítania.

A megvalósítási helyszínnek a Pályázó közigazgatási határain belül kell lennie.

5. A költségek meghatározásának szabályai

A pályázat keretében háromféle töltőeszköz-típus költségei számolható el, melyek leírását a Pályázati Útmutató részletezi. Az elszámolható költségek köre a következő:

a) Töltőoszlop, Villámtöltő berendezés, Multifunkciós berendezés beszerzése;

b) Villamoshálózati csatlakozási díj;

c) Töltőhely kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek (tervezés, parkoló festése, táblák legyártása, elhelyezése).

6. A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás összege töltőtípustól függően maximum 1.380.000 Ft/db, 2.476.000 Ft/db, illetve 3.200.000 Ft/db a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint. A támogatási intenzitás maximum 100%. A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázatokat kizárólag magyar nyelven, papír alapon, postai úton tértivevénnyel lehet benyújtani a mellékletben szereplő formanyomtatvány és összevont nyilatkozat kitöltésével, aláírás minta beküldésével + elektronikus hordozóeszközön (egyszer írható CD vagy DVD).

A benyújtáshoz szükséges formanyomtatványt és összevont nyilatkozatot a Pályázati Útmutató melléklete tartalmazza. A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

Pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges benyújtani. A pályázatok benyújtására 2016. december 31-ig van lehetőség.

A pályázatok a benyújtás sorrendjében a megjelenéstől számított kéthavonta, az adott hónap 15-ig kerülnek feldolgozásra.

A Pályázati útmutató itt tekinthető meg.

Eseménynaptár

Előző hónap Február 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

A fenntartható fejlődés problémái képekben

Hírek

MOD_BREADCRUMBS_HEREPályázatokPályázati lehetőségek"Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére