message
  • Failed loading XML...

KEHOP-5.2.3. Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:

A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén.

II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

B. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

I. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.

II. Biomassza, azon belül mezőgazdasági melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre.

III. Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

IV. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíz-termelésre.

V. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

·         Projekt-előkészítés

·         Járulékos feladatok

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek a 3.1.1 alatti tevékenységekhez kapcsolódva támogathatóak:

A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

I. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

II. Energiamenedzsment rendszerek bevezetésére vonatkozó tevékenység: Műszaki, technológiai eszközök (mérő- és szabályozó berendezések) beszerzése, beépítése, valamint ezek hálózatba kötéséhez és más, meglévő épületirányítási rendszerekbe integrálásához, valamint kiértékelésükhöz szükséges hardverelemek és szoftverek beszerzése.

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

FIGYELEM! A KEOP – 7.13.0/15 és a KEOP – 7.9.0/12 konstrukció keretében támogatott és elszámolt projekt-előkészítési tevékenységek nem támogathatók.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban felsorolt szervezetek, mint támogatást igénylők.

·         Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja (GFO): 551; 552; 555; 559.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal összhangban.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 30-tól, 2016. november 11-ig folyamatosan lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A támogatás mértéke, összege

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A támogatás tényleges mértékét projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján.

A nyújtható támogatás az alábbi összegek közül a legalacsonyabb összeg:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: az egyes projektre allokált, mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben meghatározott indikatív forráskeret.

b) Az alábbi számítás alapján meghatározott összeg:

·         A középületek éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] +

·         a projekt keretében beépített napelem kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 630 000 [Ft/kW]. +

·         a projekt keretében beépített (napelemtől eltérő) egyéb kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 300 000 [Ft/kW].

c) A projekt elszámolható költségeinek meg nem térülő része, az alábbiak szerint:

TÁM = EK * (1 – DNB/DÖK)

ahol:

TÁM = támogatás összege

EK = projekt elszámolható költsége

DNB = diszkontált nettó bevétel

DÖK = projekt diszkontált összköltsége

Amennyiben a projekt elszámolható költsége nem haladja meg az 1 000 000 EUR-t és/vagy a projekt eredményeként realizált költségmegtakarítást a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi, a c) alatti összeg megegyezik a teljes elszámolható költséggel.

FIGYELEM! A fenti indikátorok értékét a fejlesztés előtt a tervek alapján, majd a kivitelezési munkák befejezését követően a megvalósult állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok alapján is meg kell határozni. Amennyiben az indikátorok értékei a megvalósult állapotban a tervezett értékhez képest csökkennek, a nyújtható támogatás összege a fenti képletek szerint csökken.

Amennyiben a záró kifizetési igényléshez benyújtott igazolások alapján a ténylegesen kifizetett támogatási összegnél kisebb nyújtható támogatás állapítható meg, a támogatási összeg csökkentésére, illetve visszakövetelésére kerül sor.

A tájékoztatás nem teljes körű további részletek az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-523-egyhzak-pletenergetikai-fejlesztsei-megjul-energiaforrs-hasznostsnak-lehetsgvel

Eseménynaptár

Előző hónap Február 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

A fenntartható fejlődés problémái képekben

Hírek

MOD_BREADCRUMBS_HEREPályázatokPályázati lehetőségekKEHOP-5.2.3. Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével